13 септември 2002 г.

Обсъждане на медийната стратегия през 2003 година бе темата на работна среща, която проведе екипът на Програма Достъп до Информация. На 13 септември в зала "Адакта" на хотел "Рила" бяха представени и обсъдени с координаторите от страната подготовката на наръчник "Как даполучим достъп до информация" финансиран от ProMedia чрез Американската агенция за международно развитие, София и подготовката по стартирането на проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация", финансиран от "Артикъл 19". На срещата присъстваха 21 от общо 26-те кооринатори на Програма Достъп до Информация от областните градове на страната.

 

 


д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и
Фани Давидова (от ляво на дясно) по време на срещата


В зала "Адакта" бяха обсъдени конкретни задачи и дадени предложения за оптимизацията на работата на екипа на Програма Достъп до Информация. В хода на подготовката на наръчника "Как да получим достъп до информация" бяха обсъдени предложения за включване в новото издание на текстове от Закона за защита на класифицираната информация и дефинициите на понятията "държавна" и "служебна" тайна. Медийната стратегия на ПДИ за 2003 г. също бе обсъдена на срещата.

 

Новата анкетна карта за проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация" бе представена пред участниците, които за втора поредна година ще анкетират задължените по ЗДОИ органи в 100 най - големи общини на България. Проучването ще бъде осъществено през месец октомври тази година и ще се извърши за втори пореден път. Докладът по извършеното през миналата година проучване на тема: "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация", можете да прочете тук.

 


Моменти от работната среща


На срещата бяха представени новите координатори на ПДИ във Враца - Мария Молешка и Пазарджик Диана Варникова. Срещата бе водена от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и бе проведена по проект " Обучителна кампания относно законодателството, свързано със свободата на информация", финансиран от ProMedia чрез Американската агенция за международно развитие.