28 септември 2002 г.

"Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики" бе темата на работна среща, проведена от 26 до 28 септември 2002 год. в Американския център - София (бул. Витоша 18) и в хотел "Рила", гр. София. Срещата бе организира от Програма Достъп до Информация, в рамките на проект "Съдебни дела, свързани с достъпа до информация", осъществяван с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество", Будапеща. В работната среща взеха участие юристи от България и от страни, в които правото на достъп до информация е законово уредено, както и от държави, където такова законодателно уреждане предстои да бъде прието.

 


Моменти от срещата


Участниците от САЩ, Словакия, Грузия, Румъния, Южна Африка, Чехия, Латвия, Босна и Херцеговина, Мексико, Молдова, Индия, Армения и Македония представиха съществуващата законодателна уредба и новостите в областта на достъпа до информация, както и съществуващите практики по прилагането на законите. Представена бе и съдебната практика относно правото на информация в Европейския съюз, както и Препоръка(2002)2 на Комитета на министрите към държавите-членки относно достъпа до официални документи.

 

Съдебните дела, свързани със защитата на достъпа до информация в България бяха представени от Александър Кашъмов, адвокат в Програма Достъп до Информация. Проблемите по прилагането на Закона за достъп до информация бяха разгледани и от Александър Еленков, съдия във Върховния административен съд.

 


Моменти от работната среща


Последният ден от работната среща бе взето решение за създаване на международна асоциация за свободата на информация. Обсъдени бяха целите, които си поставят участниците и конкретните средства за постигането им, в рамките на организирано международно сътрудничество.