25 януари 2001 г.

Работна среща - обучение на тема "Права и задължения по Закона за достъп до обществена информация" проведе в края на януари в Смолян екип на Програма Достъп до Информация в състав Гергана Жулева, председател на ПДИ, Александър Кашъмов и Фани Давидова, юристи в ПДИ. В голямата заседателна зала на община Смолян се събраха представители от над 10 общински администрации, членуващи в Асоциацията на родопските общини, пресаташета на общините, юристи от Община Смолян и Областната администрация. В началото на обучението Гергана Жулева очерта необходимостта от Закон за достъпа до обществена информация както и случаите, когато може да се отказва предоставянето на обществена информация.

 

"Един такъв закон играе ролята на общ закон, който дава право на всеки един гражданин на една страна на достъп до информация, която се създава и съхранява от органите на властта в страната" - каза г-жа Жулева. Фани Давидова говори за задължените да предоставят информация по този закон държавни органи, както за задълженията на органите на местно самоуправление. В своето изложение Александър Кашъмов се спря на практическите стъпки, които следва да се предприемат в дейността на общинските служители по предоставянето на информация.

Голям интерес сред присъстващите предизвикаха конкретните казуси, предложени им от екипа на ПДИ, в които бе необходима преценка коя от исканите от гражданите информация да се предоставя и коя - не.

 

На присъстващите бяха раздадени издания на ПДИ - от серията Международни стандарти - Законодателството относно обидата и клеветата, Право на обществото на информация и Йоханесбургските принципи, както и наръчника за местна администрация " Как да прилагаме закона за достъп до обществена информация".

 

На информационния център в община Смолян бе предоставен наръчника за граждани " Как да получим достъп до информация" и материали за Фондацията. Интервюта за двата местни кабелни оператори - "Фотон К", "Родопи сат +" даде председателят на ПДИ Гергана Жулева.

 

Прочетете отзивите за работната среща.