09 февруари 2003 г.

Светлана Ганевска, Александър Кашъмов и Николай Мареков участваха в работна среща на тема "Набиране на средства от донорски организации за страни от Източна Европа", 06.02.2003- 09.02.2003, Будапеща, Унгария.