30 април 2007 г.

На 26 април 2007 г. във Велико Търново, гранд-хотел “Велико Търново” от 14 ч. Фондация Програма Достъп Информация организира работна среща на тема Застъпничество за свободен достъп до информация. Работната среща се организира в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация”, финансиран по програма PHARE 2004 - компонент Развитие на гражданското общество.

 

Видин
Видин


Четете дневен ред (Adobe PDF 87Kb Download PDF) и повече информация (Adobe PDF 52Kb Download PDF) за срещата.