14 септември 2001 г.

Работна среща на тема "Достъпът до обществена информация - основни стандарти, българско законодателство, практики" проведе Програма Достъп до Информация на 14.09.2001 г. В зала "Едно плюс две" на хотел "Рила", София се събраха 22 от координаторите на фондацията в страната и 18 адвоката от областни градове. Целта на срещата бе да се обсъди възможността за съвместна работа по места на координатори и адвокати, които на място да следят прилагането на ЗДОИ.

 


Александър Кашъмов и д-р Гергана Жулева
по време на срещата


В началото на работната среща изпълнителният директор на П рограма Достъп до информация / ПДИ / д-р Гергана Жулева представи организацията и запозна присъстващите с нейния характера и дейност. Беше представена поддържаната от ПДИ база с данни за случаи на отказ на информация. 444 са получените сигнали за откази в периода след приемането на Закона за достъп до обществена информация през / юни 2000 г. / до края на юли 2001 -а година. Към това число трябва да се прибавят и регистрираните до приемането на ЗДОИ 746 случая на отказ за предоставяне на информация, постъпили в ПДИ от нейното създаване през 1996 г.

 

За международните стандарти в областта на правото на свободата на информация говори в своето изложение адвокат Александър Кашъмов. Заедно с Фани Давидова по -късно пред присъстващите бяха представени практиките по Закона за достъп до обществена информация на юридическия екип на Програма Достъп до Информация и българското законодателство в областта на свободата на информацията.

 


Моменти от работната среща


В последвалата дискусия бяха обсъдени възможностите за съвместна работа на участниците по прилагането на Закона за достъп до обществена информация по места. Бе постигната договореност за бъдеща работа между координаторите на ПДИ в страната и адвокатите от съответните градове.

 

Работната среща бе част от проект "Наблюдение и гражданско обучение за достъпа до обществена информация", подкрепен от холандската организация за международно съвместно развитие (NOVIB).