21 март 2000 г.

Срещата бе организирана по проект "Полиция и медии", финансиран от програма COLPI - Будапеща, включващ цикъл от срещи в България и Албания с обща цел идентифициране на проблемите в предоставянето на информация от органите на МВР на медиите и приемането на правила във взаимоотношенията им по повод предоставянето на информация. Първата среща се проведе в София на 21-22 Февруари 2000 г.

 

На работната среща присъстваха представители на министерствата на вътрешните работи и представители на неправителствени организации в двете държави с интерес към темата. От албанска страна присъстваха и председателят на парламентарната комисия по медии и министърът на обществения ред (вътрешните работи). "Програма Достъп до Информация" бе представена от председателя Гергана Жулева и Александър Кашъмов, който се спря на въпроса "ПРАВНА УРЕДБА НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В БЪЛГАРИЯ".

 

Гент Ибрахими представи албанския Закон за достъп до обществена информация и публичната администрация, който е вече в сила. Професионален опит в работата с медиите обмениха ръководителят на "Пресцентър и връзки с обществеността" в албанското министерство Енгиел Хиси и служителите в служба "Пресцентър и връзки с обществеността" в нашето МВР Александър Ботев, Нина Стефанова и Недялко Петков. 

 

Предстои провеждане на среща във Варна.