13 юли 2012 г.

ПДИ проведе обучение на журналисти от Сливен, Ямбол и Бургас по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”.

 

В Югозападна България най-публична е Община Бургас, след нея е Община Сливен, с доста по-нисък рейтинг на трето място е Община Ямбол. В проучване на Програма Достъп до Информация за активно публикуване на информация, обект на което са били сайтовете на 474 структури на изпълнителната власт, рейтингът на Бургас е 41,5, на Сливен 39,1, а на Ямбол - 17,6.

Тези резултати бяха представени от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, на семинар на журналисти от Сливен, Ямбол и Бургас на 13 юли в хотел „Национал” в Сливен. Те дават представа за готовността на общините да бъдат открити и за тенденциите, например Община Сливен преди няколко години бе пример за полезно електронно общуване със своите граждани, а сега е едва на 29 място по рейтинг в проучването. Но обективната истина е, споделиха участници в семинара, че документите в сайтовете на общините не са добре структурирани, а най-интересните за журналистите често липсват.

 

Подобни примери имаше и в презентацията на Александър Кашъмов, който представи съдебните практики през регистъра на обществените поръчки, търговския регистър, като и други публични регистри. Журналистът от в. „Капитал” Иван Михалев обясни как да бъдат ползвани регистрите в журналистическите разследвания. Той сподели опит при конкретни негови журналистически разследвания. За аудиторията беше интересно да разбере какво стои зад публикации, които добиха известност в страната и се помнят като образец на доведена до резултат журналистическа работа. Едновременно с това участниците бяха на мнение, че публичните регистри, колкото и значими да са те, все пак остават само инструмент, много силен инструмент в ръцете на най-важния участник в разследването – журналиста.

 

 

Веселина Седларска