02 юли 2012 г.

ПДИ проведе обучение на журналисти от Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението

 

Активното публикуване на информация и как публичните регистри да се ползват при журналистически разследвания бяха теми на семинара във Велико Търново, чиито организатор е "Програма достъп до информация". В срещата в хотел „Болярски” на 29 юни участваха 22 журналисти от Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище.
В началото на 2012 ПДИ е проучила сайтовете на 474 структури от системата на изпълнителната власт за състоянието на достъпа до информация, обясни Фани Давидова от юридическия екип на ПДИ. 70 на сто от администрациите са публикували нормативната уредба, регистри и предоставяните от тях услуги за бизнеса и гражданите. В национален мащаб само 112 институции са разкрили в интернет бюджетите си и едва 74 администрации са публикували финансовите си отчети. Докато през 2009 година 80 администрации са изнесли в интернет страниците си декларациите на служителите си за конфликт на интереси, през миналата година това са направили само 51 институции и само 9 на сто от администрациите са публикували информация за обществените поръчки. Това, че изпращат информация до централния регистър на обществените поръчки не отменя задължението на институциите да я публикуват и на сайтовете си, коментира Фани Давидова. Досега няма администрация, която след подадено до нея заявление по ЗДОИ, да е предоставила договори за проведените от нея обществени поръчки, допълни Давидова. От публичните институции в петте области, чийто журналисти участваха в семинара, най-публична е Община Габрово - на 6 място в общата класация, а най-затворена - Областната дирекция на МВР в Търговище - на 456 позиция.
Кирил Терзийски представи съдебните практики по достъпа до информация през регистъра на обществените поръчки, търговския регистър, регистъра на администраторите на лични данни и регистрите, свързани с архитектура и благоустройство.
Разследващият журналист и редактор във в. "Капитал" Иван Михалев поясни как с публичните регистри журналистите да търсят информация и да подкрепят с документи разследванията си. Репортерите поставиха ред казуси за решаване пред Иван Михалев, на които той отговори чрез публичните регистри.

 

Здравка Маслянкова, Николай Нинов