08 януари 2013 г.

Поради големия интерес от страна на институциите, съобщаваме, че на 7 януари 2013 г. Програма Достъп до Информация започна годишното проучване на Интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

 

Страниците ще бъдат оценявани чрез 40/42 индикатора, организирани в три групи и включващи задължения по чл. 15 и чл. 15а от ЗДОИ и други стандарти за активно публикуване.

 

В рамките на проучването ще бъдат подадени електронни заявления за достъп до информация до институциите с искане за копие от последния договор за обществена поръчка, сключен по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ през 2012 г .

 

Тази година в проучването участват: Гергана Жулева, Дарина Палова, Диана Банчева, Кирил Терзийски, Николай Нинов, Ралица Кацарска, Стефан Ангелов, Фани Давидова, Катерина Коцева и Николай Мареков.

 

На основата на оценката на активната прозрачност ще бъде публикуван Рейтинг на активната прозрачност на институциите в България. Вижте резултатите от миналата година: http://www.aip-bg.org/surveys/Рейтинг/202921/.