03 юни 2019 г.

За пръв път от 19 години след влизането в сила на Закона за достъп до обществена информация Сметната палата подготви одит на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016 – 30 юни 2018 г.

 

Одитирани са практиките в 19 администрации - 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавна агенция „Електронно управление“. Одитният доклад е приет с Решение на Сметната палата от 18 април 2019 и е онлайн достъпен от 30 май. 

 

Основните изводи в одитния доклад съвпадат с констатациите и препоръките от годишния доклад на ПДИ „Състоянието на достъпа до информация в България“.

Сметната палата дава препоръки за повече прозрачност и публичност и достъп до информация, които трябва да бъдат изпълнение до средата на 2020 година.

 

Текстът на доклада четете ТУК.