06 февруари 2010 г.

Координатор на ПДИ за 2009

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната на 5 февруари 2010 г. Тя бе организирана в рамките на проект „Местни медии и свобода на информация в България”, финансиран от програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия.

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на ПДИ през изминалата 2009 година, обобщени в годишния отчет на организацията. Бяха очертани целите и задачите пред ПДИ и координаторската мрежа за 2010 г. Бе обърнато внимание на наскоро стартиралия проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00), финансиран по ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност” и организирането на обществени обсъжания в страната. Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи резултати от кампанията на ПДИ във връзка с промените в Закона за електронните съобщения.


За трети път Програма Достъп до Информация връчи наградата „Координатор на годината”. Наградата получи Стела Ковачева, областен координатор в Разград, за изключителна активност в работата на журналистическата мрежа на ПДИ, навременно и ангажирано отразяване на инициативите на ПДИ, участие и иницииране на кампании, свързани с достъпа до информация на регионално ниво.