26 януари 2007 г.

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторите от страната на 26 януари 2007 г. от 15 ч. в хотел "Рила", София. Целта на срещата бе представяне на бъдещите цели и приоритети в работата на ПДИ и очертаване на съвместни дейности с координаторската мрежа в страната. Бяха дискутирани възможности за задълбочаване работата на мрежата като средство за провеждане на кампании, мониторинг и застъпничество в сферата на достъпа до обществена информация.