14 март 2008 г.

Участници в кръглата масаНа 14 март 2008 г. Програма Достъп до Информация проведе Национална кръгла маса "Застъпничество за свободен достъп до информация" в „Централ Хотел Форум” – София. На Националната кръгла маса бяха обсъдени проблемите, които неправителствените организации срещат при упражняване правото на достъп до информация и бяха очертани стратегически направления на застъпническа дейност в областта на достъпа до информация. Участниците в кръглата маса дискутираха и приеха Меморандум с конкретни предложения за подобряване състоянието на достъпа до информация в България. Повече за събитието...