27 януари 2016 г.

До каква информация на държавните органи имаме право на достъп?


Как да упражняваме правото си на достъп до информация?


Какви гаранции ни дава Законът за достъп до обществена информация?


Краткото образователно видео илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

„Всяко едно друго право започва от достъпа до информация. С правото на достъп започва и доверието в легитимността на институциите“ припомня изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева в началото на филма.

 

Във филма са представени казуси на неправителствени организации и журналисти, които за целите на обществени каузи или журналистически разследвания са подавали заявления за достъп до информация до различни институции, получавали са откази, водили са съдебни дела.

 

Правният коментар е на адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ.

 

Участват Денница Кюранова (Общност на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София“), Антони Георгиев (гл. редактор, сп. „Vagabond“), Росен Босев (журналист, в. „Капитал“), Александър Дунчев  (експерт по горите, Световен фонд за дивата природа).

 

Филмът е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/video/play.php?id=101588 и в Youtube канала на ПДИ: https://youtu.be/DF2vjYF91UQ.

 

„Имам правото да знам“ ще бъде представен пред участниците в конференцията „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“, която ПДИ организира на 29.01.2016 г. в София.


Филмът е изготвен по поръчка на „Програма достъп до информация“ през 2015 г. от екип на АГИТПРОП ООД в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).