13 май 2004 г.

Програма Достъп до Информация организира работна среща "Свобода на информацията - въпрос от обществен интерес". Тя се проведе на 13 май 2004 г. в зала "Адакта" на хотел "Рила" в София. Общо 36 участника взеха участие в срещата. Сара Бюкянън от "Артикъл 19" представи работата на организацията, свързана с прилагане на законодателството за свобода на информация, след което екипът на Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2003".

 

Преглед на законодателството, свързано с достъпа до информация и неговите ограничения направи Александър Кашъмов. Законодателството, свързано със защитата на личните данни представи Фани Давидова, Дарина Палова обобщи практиките по прилагането на Закона за достъп до обществена информация и случаите на отказ на достъп до информация постъпвали в офиса на ПДИ, а съдебната практика по дела, свързани със защита правото на достъп до информация представи Кирил Терзийски.

 


Д-р Гергана Жулева, Сара Бюкянън и Дарина Палова
по време на срещата

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ съобщи резултатите за България от проведения през 2003 одина в пет страни - Армения, България, Македония, Перу, Южна Африка - Международен мониторинг на състоянието на достъпа до информация. В дискусията взеха участие представители на неправителствени организации от София и страната - "Блулинк", "Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа", Сдружение "Природен фонд", "Център за социални практики", "Български център за нестопанско право", "Българска Медийна коалиция", Екологично сдружение "Тетида" - Благоевград, "Инфоекоклуб"- Враца, НД "Екогласност" - Монтана, Гражданско сдружение "Обществен барометър" - Сливен, Младежки образователен център "Диалог" - Силистра, Сдружение "ДРИМС" - Видин.

В работата на работната среща взе участие и представител на Европейския съюз от Делегацията на Европейската комисия в България.


Моменти от работната среща

 

 

Работната среща бе организирана в рамките на регионален проект "Свобода на информацията - въпрос от обществен интерес" с водещата роля на Article 19, финансиран от Правителството на Федерална Република Германия по Пакта за стабилност.