17 март 2010 г.

БТА, 16.03.2010На 16 март в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация и агенция "Маркет линкс" представиха резултатите от две проучвания: Оценка на Интернет страниците на институциите от гледна точка на ЗДОИ и Национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до обществена информация.


Резултати от проучването на Интернет страниците на институциите по ЗДОИ може да видите тук . Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г. Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции. Сравнителни резултати от проучването на ПДИ на институционалните Интернет страници - 2006, 2007, 2008, 2010 г. ( 545Kb).

 

Резултатите от национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до обществена информация може да видите тук (163Kb). През февруари 2010 г., по поръчка на ПДИ, агенцията за социални и маркетингови изследвания „Маркет ЛИНКС” проведе второ проучване на обществените нагласи за правото на достъп до обществена информация сред пълнолетните български граждани.


И двете проучвания бяха проведени в рамките на проект "Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).