08 април 2010 г.

Фондация Америка за БългарияПроектът "В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация" е подкрепен с грант за период от 36 месеца от Фондация "Америка за България".

 

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.