19 юни 2013 г.

America for Bulgaria FoundationФондация Програма Достъп до Информация започва работа по едногодишен проект, чийто акцент е активната прозрачност на управлението. Проектът „Програма Достъп до Информация – Граждански център в подкрепа на прозрачността” се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

 

Проектът предвижда постоянно наблюдение на практиките по предоставяне на достъп до информация и годишен одит на Интернет страниците на институциите по разработената от ПДИ методология. Фокус на оценката на активната прозрачност ще бъде бюджетна и финансова откритост, информация за обществени поръчки, разпределяне на средства от ЕС и устройствени планове. Карта на активната прозрачност ще показва кои институции в кои региони на страната как изпълняват задълженията си за активно публикуване на определени категория информация. Въз основа на идентифицираните проблеми, ПДИ ще изготви препоръки за тяхното преодоляване.

 

В рамките на проекта ще бъдат организирани и проведени срещи с обществеността в 10 града в страната – Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пазарджик и Пловдив. Целта на срещите е да се увеличи познаването на развитията в областта на достъпа до информация, на онлайн достъпната обществена информация, и ползата от правителствени бази данни и публични регистри. В открити приемни, ПДИ ще предостави безплатни правни консултации по въпроси, свързани с достъпа до информация на всички участници в срещите в страната.

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Подкрепата за Фондация Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.