25 юли 2023 г.

снимка: Български център за нестопанско право

На 25 юли 2023 г. водещата парламентарна Комисия за пряко участие и на гражданите и взаимодействието с гражданското общество отхвърли проблематичните предложения на няколко народни представители от ГЕРБ за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, внесени преди второ четене.

 

Текстовете бяха гласувани в комисията на второ четене в хода на интензивен дебат, който започна след като Програма достъп до информация представи критично становище, сочейки нарушения на Конституцията и международните стандарти и правото на Европейския съюз. Предложенията се изразяваха в следното:

 

Становището на ПДИ бе подкрепено от 192 неправителствени организации, търговски дружества и професионалисти и бе съпътствано от безпрецедентна медийна кампания. Критиките бяха отразени и от авторитетната международна организация „Репортери без граници“, която разпространи публична позиция. Негативна позиция спрямо промените в ЗДОИ изрази и министърът на правосъдието и съпредседател на Съвета за върховенство на правото, чийто член е и ПДИ.

 

ПДИ взе активно участие в заседанието на определената от парламентарната комисия работна група на 20 юли 2023 г., както и в обсъжданията в комисията на 28 юни и 25 юли 2023 г. Изоставянето на проблематичните предложения е от съществено значение за запазването на правото на гражданите на достъп до информация като гаранция за прозрачността на управлението и за свободния дебат като основа на демократичното общество.

 

Благодарни сме на всички за широката и безрезервна подкрепа за справедливата кауза!