29 април 2024 г.


 

 Фондация Програма достъп до информация Ви кани на 20 май 2024 г., понеделник, от 14.00 часа на онлайн пресконференция*, на която ще бъдат представени:

► Резултатите от годишното проучване на ПДИ на интернет страниците на 560 институции;
► Рейтингите на активната прозрачност за 2024;
► Картата на финансовата и бюджетната прозрачност и интегритета на общините за 2024;
► Анализ на отговорите на институциите на подадените по електронен път заявления.

В рамките на пресконференцията ще има възможност за въпроси и дискусии.

В периода 1 март - 29 април 2024 г. екип от 9 експерти на ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, включително общините, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

*Пресконференцията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие с регистрация на следния линк: https://shorturl.at/qwHPW. След регистрация ще получите автоматично потвърждение.

Очакваме Ви!

 

 

 

___________________________________________

 

Гражданският одит на активната прозрачност през 2024 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.