18 февруари 2016 г.
I have the right to knowИрина Недева (от ляво), Ана Алексиева, Мартичка Божилова и Гергана Жулева на представянето на филма

На 18 февруари 2016 в Център за култура и дебат „Червената къща“ Програма Достъп до Информация официално представи филма „Имам правото да знам“ пред журналисти, представители на НПО и администрация.

 

Краткото образователно видео илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Филмът бе изготвен по поръчка на Програма Достъп до Информация през 2015 г. и представя казуси на неправителствени организации и журналисти, които за целите на обществени каузи или журналистически разследвания са подавали заявления за достъп до информация до различни институции, получавали са откази, водили са съдебни дела.

 

Моменти и впечатления от работата по филма споделиха Ана Алексиева, Мартичка Божилова и Ирина Недева от творческия екип на АГИТПРОП ООД, които изготвиха филма.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева, участник във филма, изрази удовлетворение от плодотворната работа с екипа на АГИТПРОП и очакване филмът да е интересен и полезен за възможно най-широк кръг от граждани, журналисти и НПО. 

 

Филмът е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/video/play.php?id=101588 и в Youtube канала на ПДИ: https://youtu.be/DF2vjYF91UQ.

Както и със субтитри на английски език: https://youtu.be/3IE7ySGeOUA.

EEA grants

Филмът бе създаден в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).