08 май 2009 г.

Състоянието на достъпа до информация в Българиа 2008На 8 май 2009 г. в Пресклуба на БTA, ПДИ представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2008”.

В доклада на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България се прави анализ на:

ПДИ констатира редица проблеми свързани с отчетността и прозрачността на институциите и  препоръчва:

Тексът на доклада може да намерите тук ( 513Kb).
Снимки от пресконференцията.
Коментари по доклада.

Докладът се публикува в рамките на проект “Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията”, с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).