20 октомври 2008 г.

Проучването бе изготвено от "Маркет ЛИНКС" по поръчка на Програма Достъп до Информация и проведено през септември 2008 г. сред пълнолетни български граждани и журналисти от български медии в рамките на проект "Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

 

 

Резюме на резултатите от проучването и основни резултати.