03 ноември 2007 г.

На 30 октомври 2007 г. Николай Мареков, ПДИ взе участие в кръгла маса, организирана от Мрежата за утвърждаване на неправителствения сектор – MANS, Черна гора. Кръглата маса се проведе в рамките на проект за наблюдение на прилагането на Закона за свободен достъп до информация в Черна гора. Специално внимание беше отделено на представянето на резултатите от мониторинговите проучвания на MANS за прилагането на Закона за свободен достъп до информация в Черна гора. Николай Мареков представи съдебната практика в България и даде примери за това, как делата за достъп до обществена информация могат да доведат до изясняване на някои разпоредби от закона.