12 май 2010 г.

Правото да знам е темата на тазгодишния Световен ден на свободната преса, който ЮНЕСКО отбелязва традиционно на 3 май. По този повод на 2-3 май в Брисбейн, Австралия се проведе международна конференция. Участниците приеха декларация. Превод на текста на Декларацията от Бризбейн може да видите тук. ( 100Kb )

 

През 1993 г. Обединените нации обявяват 3 май за Световен ден на свободната преса, за да се запознае световната общественост с правото на журналистите да събират и разпространяват информация без риск за живота и свободата им. Отказването или непредоставянето на информация от публичните институции се определя от международното право като нарушение на свобода на изразяване. През 2009 година Европейският съд за правата на човека потвърди, че достъпът до информация е защитен от Член 10 на Европейската конвенция за правата на човека, изтъквайки, че когато правителствата имат „информационен монопол”, те трябва да  предоставят информация, необходима за публичен дебат по обществено важни въпроси.  

 


Какви са инициативите на международната мрежа за свобода на информацията по случай Световния ден на свободната преса?

 

- Глобална инициатива (http://www.uncaccoalition.org/) за тестване на антикорупционните усилия на 28 правителства, озаглавена „Кажете какво сте свършили!” (Telluswhatyouvedone!)
- Коалицията за откритост в Кипър подновява призива си за признаване правото на достъп до информация в страната (http://www.access-info.org/en/cyprus)
- Испанската коалиция ProAcceso апелира правителството да публикува проекта на бъдещия закон за достъп до информация
- В Берлин представят наръчника Legal Leaks Toolkit

Обръщение от Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО по повод 3 май.Програма и подробности за събитието на http://portal.unesco.org/