15 ноември 2007 г.

С решение от 15 ноември т.г. петчленен състав на ВАС потвърди решение на тричленен състав на същия съд, с което през м. юли бе отменен отказ на министъра на вътрешните работи да предостави достъп до информация, свързана с направено разпределение от жилищна комисия и отдаването под наем и последваща продажба на жилище от ведомствения фонд на МВР. Според магистратите министърът неправилно е отказал на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ (информация с подготвителен характер и нямаща самостоятелно значение) достъп до актовете изготвени от жилищната комисия, тъй като тази хипотеза е приложима в рамките на определения в закона две годишен срок от момента на създаване на служебната информация с подготвителен характер, а към датата на издаване на отказа този срок е изтекъл и следователно е отпаднало основанието за отказ.

 

Колкото до заповедите на министъра, с които конкретно жилище е отдадено под наем и впоследствие продадено, то магистратите отбелязват, че по чл. 31 от ЗДОИ не е предвидено да се постановява отказ за достъп до обществена информация по предположение, че съгласие от засегнатите от нея лица няма да бъде дадено, а е възложено задължение за органа да поиска такова съгласие. Без осъществяването на тази процедура не е възможно органът да прецени дали да предостави търсената информация, респ. в какъв обем. Решението на съда е окончателно. Предстои ново произнасяне на министъра при съобразяване с указанията на съда. Делото бе водено от журналиста от в. “168 часа” - Йордан Тодоров, с подкрепата на ПДИ. 

 

Пълно описание на делото четете тук.