02 юли 2007 г.

На 2 юли 2007 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди предходното съдебно решение за отмяна на отказа да бъде предоставен достъп до информация относно инцидента в АЕЦ "Козлодуй" от 1 март 2006 г. Както си спомняме, инцидентът стана известен на обществото след публикации в германската преса. Според министърът икономиката и на енергетиката, Румен Овчаров, инцидентът бил от първа степен и съобщаването му не било задължително. Комисия установи, че инцидентът е от втора степен, което обуславя оповестяването му.

 

Достъп до информация относно предприетите във връзка с инцидента действия поиска НД "Екогласност" през май 2006 г. Агенцията за ядрено регулиране предостави изготвените доклади, но отказа приложенията към тях, заради несъгласие на третото засегнато лице- самата ядрена централа. През февруари 2007 г. тричленен състав на ВАС отмени отказа, като подчерта, че несъгласието на трето лице само по себе си не е основание за отказ. Трябва действително да са засегнати негови права или интереси, което в случая не е налице.

 

Пред петчленния състав от ядрената централа представиха части от договор с руска фирма за проектиране, изготвяне и въвеждане в експлоатация на приводи СУЗ 5 и 6 ЕБ - същите защитни органи, значителна част от които бяха престанали да функционират на 1 март 2006 г. Според самия договор, всичко свързано с изпълнението му е конфиденциално. С решението си петчленния състав отхвърли аргументите на АЯР и централата и потвърди, че искането на съгласие на трето лице не е основание за отказ да бъде предоставена информация, която по своя характер е обществена. Делото бе водено със съдействието на правния екип на ПДИ.