16 януари 2013 г.

На 16 януари 2013 г. ПДИ получи отговор от Народното събрание на заявлението си за достъп до информация относно съдържанието на трите задължителни оценки за ядрена централа, която е предмет на въпроса на референдума: исканата информация не е създавана и не се съхранява в 41-то Народно събрание. Остават 5 дни до крайния законов срок за министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Народното събрание да отговорят на същото заявление. За повече информация: Референдум 2013.