31 май 2024 г.

Програма достъп до информация започна работа по проект "Правна помощ по стратегически дела за достъп до информация" в периода 31 май - 30 ноември 2024 г.


Проектът се осъществява с финансовата помощ на Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“, German Marshal Fund  Central Europe – Building Resilience in Civil Society (CEBRICS) Project.

 

German Marshal Fund of the United States (GMF) е неправителствена, трансатлантическа организация със седалище във Вашингтон, САЩ, и с офиси в Анкара, Белград, Берлин, Брюксел, Букурещ, Париж и Варшава. German Marshal Fund се стреми да защитава демократичните ценности, като укрепва гражданското общество, формулира смели и иновативни политически идеи и развива ново поколение лидери, които да се справят с глобалните предизвикателства. 

 

Проектът Правна помощ по стратегически дела за достъп до информация има за цел да осигури правна помощ при случаи на търсена на обществена информация и представителство в съдебни дела за достъп до информация, с фокус в страната, и да комуникира казуси с обществена значимост.

 

ПДИ получава финансова помощ от "Джърман Маршал Фонд - САЩ" за втора поредна година. Благодарение на финансовата подкрепа на проекта "Правна помощ по случаи за достъп до информация", през 2023 г. водихме успешно дела по Закона за достъп до обществена информация в Разград, Благоевград, Видин, Смолян, Плевен и др. областни съдилища в страната, с което подпомагаме  местни журналисти и неправителствени организации в защита на правото им на достъп до обществена информация пред административните съдилища в съответствие с международните стандарти и установената съдебна практика.


================================================

 

 

          

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по стратегически дела за достъп до информация", който се осъществява с финансовата помощ на Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“. Тази публикация/събитие/проект е финансирана от Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“. Нейното съдържание е изцяло отговорност на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразява непременно вижданията на Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“.