12 декември 2013 г.

Награда ПДИНа 11 декември 2013 Програма Достъп до Информация бе отличена като една от шестте организации, публикували най-често в Информационния портал на НПО в България. Публичната и медийна кампания е сред приоритетите в застъпническата работа на ПДИ. Освен чрез разработените си канали за комуникация, през 2013 ПДИ разпространи чрез портала на НПО общо 34 новини, свързани със застъпничество за свобода на информацията, анализи на законодателството и на състоянието на активната прозрачност, резултати от съдебни дела за достъп до обществена информация.

 

На церемонията по връчване на наградите присъстваха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и координаторът на ПДИ Ралица Кацарска. „Със сигурност ще има за какво да ви информираме и следващата година”, каза Кацарска, получавайки наградата.

 

Наградите се връчват за четвърти път. Порталът на НПО в България се поддържа от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП и в него са регистрирани 5683 организации.