16 октомври 2009 г.

Участници в срещата в гр. Ямбол, проведена на 13.10.2009 г. Програма Достъп до Информация проведе три срещи-дискусии с журналисти от местни и регионални медии на тема Местните медии и свободата на информация в България. Дискусиите се проведоха в периода 12 - 14 октомври 2009 г., съответно в Сливен, Ямбол и Бургас. Целта на срещите е да се запознаят практикуващите журналисти с възможностите, които предоставя Закона за достъп до обществена информация, както за постигане целите на разследващата журналистика, така и за ежедневната работа при подготовка на публикации или репортажи. Лектори в срещата бяха Кирил Терзийски, адвокат от правния екип на ПДИ, и г-н Роже Флюгелс, холандски експерт. Основен акцент в лекциите са тактики за подаване на заявления за достъп до информация, които превръщат закона за достъп до информация в мощно средство за работа на журналистите.
Бе представен и документалният филм "Медии и достъпа до информация. Пет истории на разследващи журналисти".


С тези, срещите с журналисти в страната станаха 20. Дискусиите се осъществяват в рамките на проект “Местните медии и свободата на информация в България”, изпълняван от The Management & Media Academy/Free Voice, Холандия и Програма Достъп до Информация, с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.