14 май 2009 г.

Координаторът на ПДИ в Силистра, Йордан Георгиев, открива работната среща, проведена в Силистра на 12 май 2009 г. ПДИ проведе 3 срещи-дискусии с журналисти от местни и регионални медии на тема Местните медии и свободата на информация в България.

Дискусиите се проведоха в периода 11 - 13 май 2009 г., съответно във Варна, Силистра и Добрич. Целта на срещите е да се запознаят практикуващите журналисти с възможностите, които предоставя Закона за достъп до обществена информация, както за постигане целите на разследващата журналистика, така и за ежедневната работа при подготовка на публикации или репортажи. Лектори в срещата бяха Кирил Терзийски, адвокат от правния екип на ПДИ, и г-н Роже Флюгелс, холандски експерт. Бе представен и документалният филм "Медии и достъпа до информация. Пет истории на разследващи журналисти".


С тези, срещите с журналисти в страната станаха 17. Дискусиите се осъществяват в рамките на проект “Местните медии и свободата на информация в България”, изпълняван от The Management & Media Academy/Free Voice, Холандия и Програма Достъп до Информация, с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.