12 октомври 2010 г.

Местни медии и свобода на информациятаПрограма Достъп до Информация проведе последните три срещи-дискусии с журналисти от местни и регионални медии на тема Местните медии и свободата на информация в България. Дискусиите се проведоха в Хасково (04.10, хотел "Родопи" от 10.00 ч.), Кърждали (05.10, хотел "Арпезос" от 14:00 ч.) и Смолян (06.10, хотел Кипарис" от 14.00 ч.). Целта на срещите е да се запознаят практикуващите журналисти с възможностите, които предоставя Закона за достъп до обществена информация, както за постигане целите на разследващата журналистика, така и за ежедневната работа при подготовка на публикации или репортажи. Лектори в срещата бяха Кирил Терзийски, адвокат от правния екип на ПДИ, и г-н Роже Флюгелс, холандски експерт. Основен акцент в лекциите са тактики за подаване на заявления за достъп до информация, които превръщат закона за достъп до информация в мощно средство за работа на журналистите.

С тези, срещите с журналисти в страната станаха 26. Дискусиите се осъществиха в рамките на проект “Местните медии и свободата на информация в България”, изпълняван от The Management & Media Academy/Free Voice, Холандия и Програма Достъп до Информация, с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.