19 март 2012 г.

Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Иван Михалев

На 16 март 2012 в хотел „Стримон  СПА” в Кюстендил ПДИ проведе обучение на журналисти как да ползват публичните регистри и какви са задълженията на институциите активно да публикуват информация. Освен представители на местните медии в семинара участваха репортери от Перник и Благоевград.

 

Лектори бяха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал” на снимката вляво).

 

Работната среща бе първа от планираните в страната – следват Враца (30 март), Пловдив (20 април), Кърджали (18 май), Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли). Обученията са в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на  управлението” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.