23 април 2012 г.
Иван Михалев
Иван Михалев по време на обучението в Пловдив

На 20 април 2012 в Областна администрация - Пловдив Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналисти от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора.

 

На обучението в Пловдив бяха представени резултатите от проучването на ПДИ от 2012 за активното публикуване на информация от институциите в системата на изпълнителната власт, както и случаи, консултирани от правния екип на ПДИ, в които публичните регистри са били от полза за журналистическата работа. Внимание бе обърнато на публичните регистри като източник на информация за журналистите.

 

Лектори на обучението бяха Кирил Терзийски, адвокат в правния екип на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.

Работната среща в Пловдив е третата от планираните седем в страната. Първите две срещи бяха проведени в Кюстендил (16 март) и Враца (30 март). Следват - Кърджали (18 май), Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли).

Срещите се провеждат в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на  управлението” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.