21 май 2012 г.
Програма достъп до информация в КърджалиНа 18 май 2012 в град Кърджали, хотел "Арпезос", Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналисти от Кърджали, Смолян и Хасково.

Бяха представени резултатите от проучването на ПДИ от 2012 за активното публикуване на информация от институциите в системата на изпълнителната власт и случаи, консултирани от правния екип на ПДИ, в които публичните регистри са били от полза за журналистическата работа. Бе обърнато внимание на публичните регистри като източник на информация за журналистите.
Лектори бяха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.
Работната среща в Кърджали е четвъртата от планираните седем в страната. Досега бяха проведени срещи в Кюстендил (16 март), Враца (30 март) и Пловдив (20 април). Следват Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли).
 
Срещите се провеждат в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на  управлението” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.