02 април 2012 г.

На 30 март 2012 в Търговско – промишлената палата във Враца Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе обучение на журналисти как да използват публичните регистри и какви са задълженията на институциите активно да публикуват информация. Освен представители на местните медии в семинара участваха репортери от Видин, Монтана и Плевен.

 

Лектори отново бяха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.

Работната среща е втората от планираните в страната – следват Пловдив (20 април), Кърджали (18 май), Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли).

 

Срещите се провеждат в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на  управлението” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.