30 юни 2021 г.

На 29 юни 2021 Програма Достъп до Информация представи на онлайн пресконференция доклада "Състоянието на достъпа до информация в България '2020". Тазгодишният доклад бе двадесет и първият поред, с който организацията проследява развитието на това основно конституционно право, откакто у нас съществува Законът за достъп до обществена информация. На пресконференцията присъстваха близо 50 представители на институциите на централната и местната власт, както и представители на неправителствени организации, журналисти, граждани.

 


По време на събитието, адв. Александър Кашъмов (ръководител на правния екип на ПДИ) представи всеобхватен коментар на законодателствoто, свързано с правото на достъп до информация през 2020 г.. Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева засегна темата за задължението за активна прозрачност на българските институции, вкл. за ежегодно провеждания от експертен екип на ПДИ Граждански одит на активната прозрачност. Бяха отправени конкретни препоръки към органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власти, които можете да намерите на стр. 7 от доклада. Адв. Кирил Терзийски направи обзор на предоставената от ПДИ правна помощ през изминалата година, както и на съдебната практика по дела по ЗДОИ. Адв. Стефан Ангелов коментира участието на България в глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" и нуждата от предстоящи стъпки по приемането на Четвъртия национален план за действие - по който вече се работи, както увери със свое включване в пресконференцията Ралица Величкова от Дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет. В рамките на събитието от служители на администрацията, журналисти и граждани получихме въпроси за задължителните реквизити при изпращане на заявление за достъп до обществена информация; за публикуването от страна на институциите на често търсена от гражданите информация; за неизпълнението на съдебни решения от страна на институции, осъдени да предоставят достъп.
 Годишен Доклад "Състоянието на достъпа до информация в България '2020"
 
Презентация от пресконференцията
 
Абонирайте се за информационния бюлетин на ПДИ - ще получавате ежемесечните ни прегледи на съдебната практика по ЗДОИ, коментари, анализи и новини на местно, национално и световно ниво в областта на достъпа до обществена информация.
 
Свържете се с екипа ни за консултации и справки на адрес office@aip-bg.org 
 
 

 _______________________________________ 

Докладът е подготвен в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.