24 януари 2007 г.

На 24 януари 2007 г. в Гранд хотел София от 14 ч. пред народни представители, представители на Министерството на правосъдието, адвокати, съдии и журналисти ПДИ представи конкретни предложенията за промени в нормативната уредба, отнасяща се до достъпа до информация в съдебната система.

През август 2006 г., с финансовата подкрепа на USAID, чрез Българския център за нестопанско право, Програма Достъп до Информация изготви доклад “Достъп до информация в съдебната система”.

Констатираните в доклада проблеми, както и съпътстващите го препоръки за нормативни промени за подобряване на достъпа в тази област бяха обсъдени на две работни срещи с журналисти, адвокати и съдии. Подготвените конкретни предложения за промени касаят Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, който обхваща значителна част от администрацията на съдебната система. За изготвянето на окончателния им вариант са взети предвид коментарите на Върховния административен съд, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите и Държавната комисия за сигурност на информацията.

 

Докладът, както и предложенията за изменения и допълнения на Правилника, са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/rep_bg.htm.