17 май 2012 г.

На 17 май 2012, в Пресклуба на БТА, Програма Достъп до Информация представи дванадесетия годишен доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2011.

Той съдържа:

 

Препоръките на ПДИ за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на институциите през 2012 са:

С цел унифициране на практиките и подобряване прилагането на закона, ПДИ препоръчва вътрешните правила на институциите за работа по ЗДОИ да включват:

Състоянието на достъпа до информация в БългарияТекстът на доклада в електронен формат е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.

 

Докладът се издава с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”.