22 юли 2010 г.

ПДИ подкрепи инициатива за отмяна на Директива 2006/24 ЕО относно запазването на трафични данни. Повече от 100 правозащитни организации от 23 европейски държави подписаха отворено писмо до Европейската Комисия, която в момента разглежда предложения за изменение на Директивата, с искане за отмяна на задължението за съхраняване на трафични данни за всички потребители на електронни услуги в полза на една система за краткотрайно запазване и целенасочено събиране на данни. Сред подписалите писмото са правозащитни организации, професионални сдружения на доставчици на електронни услуги, журналисти, юристи, лекари, синдикати. 


Текстът на писмото на български език е достъпен тук.