13 юли 2003 г.

Програма Достъп до Информация /ПДИ/ проведе тридневна работна среща с координаторите и юристите на фондацията. На 11, 12 и 13 юли в хотел "Зодиак" в Боровец 38 застъпника за свобода на информация обсъдиха резултатите от водените от местните екипи в страната съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация, обсъдиха постъпилите в ПДИ казуси на нарушени права по Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Въпроси, свързани с приложението на Закона за защита на класифицираната информация представи адв. Александър Кашъмов, Фани Давидова представи случаи, постъпили в ПДИ по Закона за защита на личните данни. Тя се спря и на някои решения на Комисията за защита на личните данни, както и на международната практика по тематиката.

 Александър Асенов, д-р Гергана Жулева, Дарина Палова и Кирил Терзийски по време на срещата
Момент от срещата

 

Обобщено представяне на случаите на отказ на информация от страната, постъпили по проект "Правна помощ и застъпничество за свободата на информация", финансиран от фондация "Отворено общество" - София, направиха адв. Кирил Терзийски и адв. Дарина Палова. Заведените съдебни дела в страната бяха представени от адвокатите на ПДИ. Адв. Валери Ставрев представи делото, в което журналистка от великотърновски вестник осъди Районния център по здравеопазване във Велико Търново заради незаконосъобразен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността на центъра. Във Видин местна екологична организация търси информация, свързана с дейността на общински приют за бездомни кучета. В решението си съдът задължи Община Видин да предостави информация на местните еколози. Казусът бе представен от адв. Ралица Недялкова от Видин. Координаторът на ПДИ Мария Молешка представи дело от Враца, заведено от екологична организация, която е поискала екологична карта за новострояща се бензиностанция. След отказа на Общината да предостави документа е заведена жалба в съда, който задължава Община Враца да предостави екологичната карта. В Бургас съдът задължи читалище да предостави информация, свързана със състава на читалищното настоятелство. Координаторът на ПДИ в Добрич Кръстина Маринова представи местен казус, в който поделението на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в града отказва да предостави ревизионни актове на журналисти. В Хасково журналист след отказ да получи информация и подадена жалба до съда получава исканата информация от Областна служба "Земеделие" относно резултати от проведен търг за общински имот.

 


Момент от срещата

Момент от срещата

 

Съдебната практика на ПДИ в София по прилагане на Закона за достъп до обществена информация представи адв. Александър Кашъмов.

Два хипотетични случая на отказ на информация разиграха участниците в работната среща, а избрано от тях жури отсъди "за" или "против" законосъобразността на направените откази.

 

Срещата бе закрита от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Желева.

 

Работната среща се проведе в рамките на проект "Правна помощ и застъпничество за свободата на информация", финансиран от фондация "Отворено общество" - София.