08 април 2005 г.

Двудневен обучителен семинар на тема “Свобода на информацията” за служители от местнaта администрация проведе Програма Достъп до Информация на 7 и 8 април 2005. Кмет на район в Пловдив, секретари на общински администрации, юристконсулти, служители по сигурността на информацията, администратори от отделите ГРАО и ТСУ се събраха в зала “Дружба” на хотел “Санкт Петербург” в града на тепетата. В обучението взеха участие общински служители от градовете Асеновград, Велинград, Калояново, Кричим, Куклен, Лесичово, Панагюрище, Перущица, Пещера, Пловдив, Първомай, Ракитово, Сопот, Стамболийски, Хисаря.

 

В рамките на два дни експертите от Програма Достъп до Информация – Гергана Жулева и Александър Кашъмов, представиха Закона за достъп до обществена информация, неговите ограничения, както и практики по неговото изпълнение. Лектор на обучението бе и Андрей Бартошевич от Словакия. Той представи Словашкия закон за свобода на информацията, както и интересни примери за неговото изпълнение или нарушение. Господин Бартошевич подчерта, че гражданското доверие е условие за ефективно и успешно управление.

 

В процеса на работа над 30 служители от общинската администрация споделиха опита си в областта на предоставяне на достъп до информация. Според тях свободата на информация е необходимо условие за формиране на собствено мнение на гражданите относно работата на общинската администрация, тя е основен фактор за повишаване на гражданската активност и упражняване на конституционните права. Свободата на информация повишава отговорността на служителите и има антикорупционен ефект, подчертаха участниците. Според тях свободата на информацията крие и възможна злоупотреба с адрес, ЕГН, за които се искат данни, а информация, извадена от контекста, може дори сериозно да навреди.

 

Участниците разиграха ролеви игри, специално разработени от правния екип на ПДИ. В тях участниците в двудневното обучение трябваше да решават казуси относно предоставяне на достъп до информация за заповеди за уволнение, за определяне на маршрут за провеждане на спортно мероприятие (маратон), както и дали да се предостави информация за сключен от общината договор с фирма и др. Във всички казуси бяха поставяни въпроси за точната интерпретация на законодателството за свобода на информация (ЗДОИ, ЗЗЛД и ЗЗКИ) в определени специфични ситуации. 


Лекторите разясниха процедурата по предоставяне достъп до обществена информация, както и нови практики по темата. Нуждата от преценка на служителите във всеки един случай по предоставяне на достъп до информация бе изтъкната като основен проблем от участниците. Според тях е необходимо изключително детайлно познаване на законодателството за вземане на адекватно решение. В този смисъл те определеха и ползата от проведения семинар като голяма.

 

Обучението за служители от местната администрация от Пловдивска и Пазарджишка области се осъществи в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Основната цел на проекта е подобряване практиките на предоставяне на достъп до информация в България.

 

Фото галерия.