30 август 2017 г.

Пълен текст на становището на Програма Достъп до Информация четете тук.