22 юли 2022 г.

 

 

 

 

Програма Достъп до Информация, наред с неправителствени организации, сред които „Български център за нестопанско право", Български институт за правни инициативи, Сдружение Форум гражданско участие, Национален младежки форум и други e партньор, съвместно с администрацията на Министерския съвет, Министерство на електронното управление, на земеделието, на финансите, Националния съвет по антикорупционни политики, Съвета за развитие на гражданското общество, Комисията за защита на потребителите и Националния инспекторат по образованието в реализирането на Четвъртия национален план „Партньорство за открито управление".

 

Планът е приет от правителството на 21 юли 2022 г.

 

„Партньорство за открито управление" е международна инициатива, която цели осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.

 

Четвъртият национален план предвижда 14 мерки в 4 тематични области: „Прозрачност и достъп до информация“, „Почтено управление и борба с корупцията“, „отворени данни“, „Гражданско участие“. Сред предвидените за изпълнение мерки са и:

  • Изпълнение на стандартите на Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи (CETS 205) и последващо присъединяване на Република България към нея.
  • Ежемесечно публикуване на информация за изпълнението на държавния бюджет и за състоянието на фискалния резерв в Портала за отворени данни.

 

Повече за инициативата, четете в специалната секция на страницата на ПДИ: https://www.aip-bg.org/publicdebate/Инициатива_Партньорство_за_открито_управление/204796/  и в страницата на инициативата Open Government Partnership – OGP.