28 септември 2012 г.
Ден на правото да знам 2012
Десета Церемония по връчване на награди за Международния ден на правото да знам

За десети път Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.  Церемонията отново бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2012 - от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА.

Наградите за 2012 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 42 получени номинации. Снимки вижте в Галерията на ПДИ: http://www.aip-bg.org/about/gallery/.

 

Категория
Гражданин, най-активно използвал правото си на информация

 

Награда „Златен ключ” журито присъди на Николай Цветков от Варна за активното използване на Закона за достъп до обществена информация по въпроси от обществен интерес и упоритото отстояване на правото на достъп до информация. През изминалата година, благодарение на неговата намеса и това, че своевременно сигнализира за нередности в работата на две институции, се стигна до промяна на практики по предоставяне на информация, които противоречаха на законодателството за достъп до информация – в Община Варна спряха да искат ЕГН на заявителите, а в РДНСК – Варна – да събират суми за предоставяне на информация по нормативи, различни от посочените в ЗДОИ.

Николай Цветков получи и осигурената от Фирма Технополис България ЕООД предметна награда – DVD плеър.

 

С почетна Грамота бяха удостоени:


Категория
Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация


Награда „Златен ключ” бе присъдена на Български институт за правни инициативи (БИПИ) - за активната дейност по увеличаване прозрачността в рамките на съдебната система, особено инициативата за създаване на публични профили на магистрати, реализирана чрез информацията на сайта: http://judicialprofiles.bg/profiles/page/2/. БИПИ е сред организациите, които оглавиха кампанията за по-голяма прозрачност и реформи в съдебната система и кампанията за прозрачност на кандидатите за членове на инспектората към ВСС, и за членове на ВСС.
По тяхна жалба Административен съд – София град отмени на първа инстанция отказ на Инспектората към ВСС да предостави достъп до становище от проверка на магистрат, който бе номиниран за член на същия Инспекторат.

 

В категорията  не бяха присъдени грамоти.


Ден на правото да знам 2012
Красен Николов от Медиапул с наградата

Категория
Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация


Журито присъди награда „Златен ключ” на Красен Николов от Медиапул за използването на ЗДОИ и позоваването на информацията, получена по ЗДОИ за подготовката на публикации от голямо обществено значение – помилванията по време на мандата на Първанов – Марин; работата на МВР; прозрачността на БОРКОР и проследяване дейността на застъпниците за свобода на информацията в страната. 

Г-н Милчо Боров, изпълнителен директор на Фирма Кантек, връчи и предметна награда на Красен Николов - фотоапарат Canon.

 

С почетна Грамота бяха удостоени:Категория
Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

 

Ден на правото да знам 2012
Изп. директор на ПДИ Гергана Жулева връчва наградата на кмета на Община Добрич Детелина Николова

През 2012 г., награда ”Златен ключ” бе присъдена на Община Добрич за високата степен на активна прозрачност въз основа на резултатитеот оценката на интернет страниците на 475 институции според 40 индикатора; за бързо и пълно отговаряне на заявления за достъп до информация; за добрата практика да публикуват договори на интернет страницата си, за подпомагането на заявителите при адресирането на заявленията за достъп до информация; за поддържането на онлайн достъпни регистри.  Публикувани са отчетите на кмета. Определен е служител и специално е определено длъжностно лице за контрол на изпълнението на задълженията.  


В категорията  не бяха присъдени грамоти.


Категория
Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите


Антинаграда „Катинар” бе присъдена на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна – за инцидента с гражданина Кънчо Бонев от 24 април 2012 г., когато началникът на службата инж. Божкова изпраща охраната срещу гражданина, тъй като той взима протокола за предоставяне на информация, неподписан от ръководството на службата. Търсената информация така и не му е била предоставена, но пък е бит и получава синина на окото.

„СРАМОТА” в категорията получава Община Харманли. Общината не отговоря на устно поискана информация, като служителите се оправдават, че така е наредил кметът Михаил Лисков. Община Харманли не отговоря и на писмени заявления. Кметът вече изгуби две дела по ЗДОИ, за информация за финансовата ревизия на общината и за хонорарите, пътните и командировките на столична адвокатска кантора, която общината използва. Второто е срещу мълчалив отказ.


Категория
Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация


Награда „Вързан ключ” бе присъдена на Община Пазарджик за изключително упоритото и последователно нарушаване на ЗДОИ от кмета на Пазарджик, изразяващо се в отказ да предостави на в. „Виделина“ - Пазарджик информация под формата на справка за броя и стойността на договорите сключени от общината за доставка на стоки или изпълнение на услуги за периода 2007 – 2010 г.
Въпреки отмяната на отказа на кмета на две съдебни инстанции и задължаването му да предостави достъп до исканата информация под формата на справка и след отправяне на искане до кмета за изпълнение на съдебните решения, на гл. редактор на „Виделина“ бе изпратен отговор (подписан от зам. кмета), че за получаване на достъп до исканите документи следва да бъде заплатена сумата от 3312,54 лв. за копиране на 36 806 бр. страници.

Координаторът на ПДИ за Пазарджик, Тина Ивайлова ще занесе "Завързания ключ" на кмета на Община Пазарджик.

 

Снимки от церемонията може да видите на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org.

Вижте и нашата страница във Фейсбук.

 

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2012 г. в България бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

През 2012 г. освен двете предметни награди, осигурени от Фирма Кантек и Технополис България ЕАД, отново имахме любезното съдействие на Дамяница АД и на Сиела.