15 януари 2014 г.
На 15.01.2014 Програма Достъп до Информация изпрати своето становище по проекта за нов Наказателен кодекс до заместник председателя на Народното събрание и председател на Комисията по взаимодействие с граждански организации и движения, г-жа Мая Манолова и до Министъра на правосъдието, г-жа Зинаида Златанова.
 
ПДИ отправя следните препоръки:

a) да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за „обида” и „клевета” с цел предотвратяване на автоцензурата и осигуряване на ролята на пресата на „обществен страж”. Отпадане на чл.153 и чл.154 от проекта за НК.

b) да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за търсене и получаване на информация чрез използване на технически средства като фотографиране, записване и др., освен в случаите, когато се извършва от длъжностни лица без надлежно разрешение (съгласно Закона за специалните разузнавателни средства). Отпадане на чл.146 и чл.417, ал.1, т.2 от проекта за НК.

c) Да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за разгласяване на „служебна тайна” и „защитена информация” с цел справедлив баланс между ефективното им опазване и възможността пресата, неправителствените организации и въобще структурите на гражданското общество да изпълняват ролята на „обществен страж”, като разкриват нередности на управлението и администрацията.

d) Да бъде прецизирана наказателната отговорност за разгласяване на „държавна тайна” с цел осигуряване на справедлив баланс между ефективното й опазване, от една страна, и възможността структурите на гражданското общество да изпълняват ролята на „обществен страж”. Наказателноотговорни да са само длъжностни лица, на които информацията е поверена за съхранение и пазене. Да бъде осигурена защита на добросъвестно разкриване в обществен интерес на информация за нередности, като това деяние бъде обявено за ненаказуемо.