19 юли 2017 г.
На 19 юли 2017 ПДИ внесе в Правната комисия на НС становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
 
Според ПДИ предложената отмяна на касационното обжалване на решения на МОСВ по ОВОС на проекти с национално значение нарушава Конституцията, Орхуската конвенция и законодателството на ЕС.
 
Според промените, гражданите и юридическите лица няма да могат да обжалват пред втора съдебна инстанция решенията по тези проекти, които в най-голяма степен засягат живота и здравето на населението и правото на здравословна околна среда.
 
Правната комисия на НС, до която бе адресирано становището на ПДИ, НЕ разгледа законопроекта в заседанието си на 19 юли 2017, въпреки обявения си дневен ред, тъй като още сутринта той бе приет на първо четене в Пленарна зала.
 

Становището на ПДИ може да видите тук: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2017/Stanovishte_PDI_ZID_ZOOS_19-07-2017.pdf