02 февруари 2009 г.

На 2 февруари 2009 г. становището бе изпратено до председателите на всички парламентарни групи, до независимите народни представители и до Комисиите по транспорт и съобщения и по вътрешна сигурност и обществен ред.


Предложения на Комисията по транспорт и съобщения.